خانه » لیست قیمت لپ تاپ

لیست قیمت لپ تاپ

با کلیک روی سرستون‌ها می‌توانید محتویات آن را مرتب کنید. اگر قصد مشاهده قیمت‌ها از بیشترین به کمترین را دارید یا اگر می‌خواهید لیست بر اساس برند لپ‌تاپ مرتب شود کافی است روی کلمه «قیمت» یا «مدل» کلیک کنید. این لیست جهت اطلاع از قیمت لپ تاپ ها گردآوری شده‌ است و ممکن است بر اساس نوسانات بازار تغییر کنند.

لپ‌تاپ با قیمت کمتر از ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان

مدلپردازندهرمهاردسایزگرافیکوزنقیمت
Lenovo Essential G5045AMD E1-6010250015.6"ATI 8210M2.5750,000
Acer Aspire E1-510Intel Celeron250015.6"Intel HD2.4760,000
Lenovo Ideapad G5030Intel Celeron250015.6"Intel HD2.4780,000
Dell Inspiron 3542Intel Celeron250015.6"Intel HD2.1790,000
HP Pavilion 15-r104neIntel Celeron250015.6"Intel@ HD2.5790,000
Acer Aspire E1-510 NEWIntel Pentium250015.6"Intel@ HD2.4790,000
Lenovo Essential G5070Intel Pentium250015.6"Intel HD2.6790,000
Lenovo Ideapad E1030Intel Celeron250010"Intel HD1.1799,000
Acer Aspire E1-510Intel Celeron450015.6"Intel HD2.4810,000
Lenovo Essential G5045AMD E1-6010450015.6"ATI 8210M2.5815,000
HP 15-G020SEAMD E1-2100250015.6"ATI 8210M2.3830,000
Lenovo Ideapad G5030Intel Celeron450015.6"Intel HD2.4840,000
ASUS X553MA NewIntel Celeron250015.6"Intel HD2.2840,000
ASUS X551CAIntel Celeron250015.6"Intel HD2.2850,000
ASUS X551CAIntel Celeron450015.6"Intel HD2.1850,000
Acer Aspire E1-510 NEWIntel Pentium450015.6"Intel@ HD2.4860,000
Lenovo Essential G5030 NEWIntel Celeron450015.6"GeForce 820M2.5860,000
ASUS EeeBook X205TAIntel Atom232GB SSD11.0"Intel HD0.9880,000
Lenovo Essential G5045AMD E1-6010450015.6"ATI M2352.5890,000
ASUS X453MA NewIntel Celeron250014.1"Intel HD2.1900,000
Dell Inspiron 3521Intel Pentium250015.6"Intel HD2.2920,000
Lenovo Essential G5045AMD A6-6310450015.6"ATI M2302.5959,000
ASUS X453MA NewIntel Celeron450014.1"Intel HD2.1980,000
Lenovo B5070 NewIntel Pentium450015.6"ATI M3202.4995,000
HP Pavilion 15-g024neAMD A4-6210450015.6"AMD 8570M2.3999,000
Acer Aspire E5-511 NewIntel Pentium450015.6"GeForce 810M2.5999,000
ASUS X553MA NewIntel Celeron450015.6"Intel HD2.2999,000
HP Pavilion 15-n264seIntel Pentium450015.6"ATI 8670M2.31,010,000
Lenovo Essential G5045 NEWAMD E1-60104100015.6"ATI M2352.51,010,000
MSI CR61-AAMD E1-2100450015.6"ATI 82102.41,020,000
Lenovo G5070 NewIntel Pentium250015.6"ATI M2352.41,050,000
ASUS X551MAIntel Celeron250015.6"Intel HD2.11,060,000
Lenovo G5070 NewIntel Pentium450015.6"ATI M2352.41,070,000
ASUS X551CAIntel Pentium450015.6"Intel HD2.11,099,000
Lenovo Essential G5045AMD A6-6310475015.6"ATI M2302.51,100,000
Acer Aspire E5-573Intel Pentium4100015.6"GeForce 920M2.41,130,000
Acer Aspire E5-571-34wpIntel Core i3450015.6"Intel HD2.51,130,000
Lenovo Essential G5080Intel Pentium4100015.6"ATI M2302.51,175,000
Acer Aspire E1-532GIntel Pentium450015.6"ATI M2402.51,190,000
Dell Inspiron 3521Intel Core i3450015.6"Intel HD2.21,205,000
Lenovo Essential B5070 i3Intel Core i3250015.6"ATI M2302.51,230,000
Lenovo Essential B5070 i3Intel Core i3450015.6"ATI M2302.51,250,000
MSI CX61-PIntel Pentium450015.6"GeForce 820M2.41,250,000
Lenovo Essential G5045AMD A6-63106100015.6"ATI M2302.51,290,000
ASUS X552MDIntel Pentium450015.6"GeForce 820M2.41,295,000
Acer Aspire E1-572G i3Intel Core i3450015.6"ATI 8570M2.41,310,000
Dell Inspiron 3542Intel Core i3450015.6"Intel HD2.11,330,000
Acer Aspire E1-532GIntel Pentium8100015.6"ATI M2402.51,330,000
HP 355 NewAMD A8450015.6"ATI M2402.41,350,000
Dell Inspiron 3521 i3Intel Core i3450015.6"ATI 76702.31,360,000
Acer Aspire E5-573G i3Intel Core i3450015.6"GeForce 920M2.41,360,000
Lenovo ThinkPad E550 i3Intel Core i3450015.6"ATI M2602.41,390,000
Acer Aspire E5-573G i3Intel Core i34100015.6"GeForce 920M2.41,410,000
HP Pavilion 15-p124neIntel Core i3450015.6"GeForce 830M2.31,420,000
HP Pavilion 15-p122neIntel Core i3450015.6"GeForce 830M2.21,420,000
Lenovo IdeaPad 305Intel Core i34100015.6"ATI M2302.31,420,000
Lenovo E540 i3Intel Core i3450015.6"GeForce 820M2.41,420,000
Dell Inspiron 3542 i3Intel Core i3450015.6"GeForce 820M2.11,435,000
Lenovo Essential G5080 i3Intel Core i34100015.6"ATI M2302.51,440,000
ASUS X554LJIntel Core i3450015.6"GeForce 920M2.41,440,000
ASUS X554LD i3Intel Core i3450015.6"GeForce 820M2.31,440,000
MSI CX61 2PC i3Intel Core i3450015.6"GeForce 820M2.41,450,000
HP Pavilion 15-p148neIntel Core i3450015.6"GeForce 830M2.271,460,000
Acer Aspire E1-570G i3Intel Core i3875015.6"GeForce 720M2.41,470,000
Toshiba Satellite L50Intel Core i3875015.6"ATI M2302.31,490,000
Acer Aspire E5-571G-50MXIntel Core i5450015.6"GeForce 820M2.51,490,000
HP Pavilion 15-P242Intel Core i3450015.6"GeForce 830M2.31,499,000
HP Pavilion 15-p243neIntel Core i3450015.6"GeForce 830M2.31,500,000
HP Pavilion 15-P241Intel Core i3450015.6"GeForce 830M2.31,500,000
Acer Aspire E1-572G i3Intel Core i3875015.6"ATI 8570M2.41,500,000

لپ‌تاپ از قیمت ۱.۵۰۰.۰۰۰ تا ۲.۲۰۰.۰۰۰ تومان

مدلپردازندهرمهارداندازهگرافیکوزنقیمت
HP Pavilion 15-p240neIntel Core i3450015.6"GeForce 830M2.31,510,000
HP Pavilion 15-p122neIntel Core i34100015.6"GeForce 830M2.21,520,000
Acer Aspire E1-572GIntel Core i5450015.6"ATI M2652.41,520,000
HP Pavilion 15-p124neIntel Core i34100015.6"GeForce 830M2.31,540,000
Dell Inspiron 3521 i3Intel Core i34100015.6"ATI 76702.31,570,000
HP 355 NewAMD A88100015.6"ATI M2402.41,580,000
Acer Aspire E1-572Intel Core i5875015.6"ATI 8570M2.41,600,000
Lenovo Essential G5080Intel Core i54500GB15.6"ATI M2302.51,600,000
HP Pavilion 15-P242Intel Core i34100015.6"GeForce 830M2.31,620,000
HP Pavilion 15-P241Intel Core i34100015.6"GeForce 830M2.31,620,000
Dell Inspiron 3543 i5Intel Core i5450015.6"GeForce 820M2.31,640,000
Dell Inspiron 3541AMD A6-63108100015.6"AMD 7470M2.31,650,000
Lenovo IdeaPad Z5075AMD FX-75006100015.6"ATI M2652.51,650,000
Dell Inspiron 3537 i5Intel Core i5450015.6"ATI 8670M2.31,660,000
Acer Aspire E1-572GIntel Core i5875015.6"ATI M2652.41,670,000
Lenovo ThinkPad E550Intel Core i5450015.6"ATI M2602.41,670,000
ASUS X555LI i3Intel Core i34100015.6"ATI M3202.31,670,000
Lenovo IdeaPad 305Intel Core i36100015.6"ATI M2302.31,680,000
Lenovo E540 i5Intel Core i5450015.6"GeForce 740M2.41,680,000
Acer Aspire E1-572GIntel Core i58100015.6"ATI 8670M2.41,690,000
Lenovo Essential G5070 i5Intel Core i56100015.6"ATI M2302.51,690,000
Acer Aspire E5-571G-50MXIntel Core i56100015.6"GeForce 820M2.51,710,000
Lenovo IdeaPad 305 i5Intel Core i54100015.6"ATI M2302.31,710,000
HP Pavilion 15-R221Intel Core i56100015.6"GeForce 820M2.51,720,000
Lenovo IdeaPad Z5075AMD FX-75008100015.6"ATI M2652.51,720,000
Acer Aspire V5-561G i5Intel Core i56100015.6"ATI M2652.41,730,000
Toshiba C50-A0F3Intel Core i3450015.6"Intel HD2.41,740,000
ASUS X554LD i5Intel Core i5450015.6"GeForce 820M2.41,740,000
Toshiba Satellite L50-B-11GIntel Core i5450015.6"Intel HD2.41,749,000
HP Pavilion 15-R222Intel Core i56100015.6"GeForce 820M2.51,750,000
HP Pavilion 15-p243neIntel Core i36100015.6"GeForce 830M2.31,750,000
Acer Aspire E1-572GIntel Core i56100015.6"ATI M2652.41,760,000
ASUS X555LJ i5Intel Core i5450015.6"GeForce 920M2.31,760,000
Acer Aspire E5-573G i5Intel Core i56100015.6"GeForce 920M2.41,780,000
Lenovo Essential G5080 i5Intel Core i56100015.6"ATI M2302.51,810,000
ASUS X554LJIntel Core i5450015.6"GeForce 920M2.41,810,000
Dell Inspiron 3542 i5Intel Core i5450015.6"GeForce 820M2.11,820,000
Dell Inspiron 3537 i5Intel Core i5475015.6"ATI 8670M2.31,820,000
HP Pavilion P111Intel Core i56100015.6"GeForce 840M2.41,840,000
ASUS X554LD i5Intel Core i54100015.6"GeForce 820M2.41,840,000
Dell Inspiron 5558 i5Intel Core i5450015.6"GeForce 920M2.41,849,000
Toshiba C50T-BIntel Core i5450015.6"Intel HD2.21,850,000
HP Pavilion P108Intel Core i56100015.6"GeForce 840M2.51,860,000
Lenovo E540 i5Intel Core i56100015.6"GeForce 740M2.41,860,000
Acer Aspire V5-561G i5Intel Core i58100015.6"ATI M2652.51,870,000
MSI CX61 2PC i5Intel Core i58100015.6"GeForce 820M2.41,870,000
Lenovo Essential G5080 i5Intel Core i58100015.6"ATI M2302.51,880,000
ASUS X555LJ i5Intel Core i54100015.6"GeForce 920M2.31,890,000
HP Pavilion P111Intel Core i58100015.6"GeForce 840M2.41,910,000
Acer Aspire V5-561G i7Intel Core i76100015.6"ATI M2652.51,910,000
Lenovo ThinkPad E550Intel Core i58100015.6"ATI M2602.41,915,000
Lenovo E540 i5Intel Core i58100015.6"GeForce 740M2.41,930,000
Dell Inspiron 3537 i5Intel Core i5875015.6"ATI 8670M2.31,940,000
Lenovo B5080 i7Intel Core i76100015.6"ATI M2302.41,950,000
Lenovo Essential G5070Intel Core i78100015.6"ATI M2302.51,969,000
Acer Aspire E1-572G i7Intel Core i78100015.6"ATI 8750M2.41,970,000
Acer Aspire V5-561G i7Intel Core i78100015.6"ATI M2652.51,980,000
HP Pavilion 15-R136Intel Core i78100015.6"GeForce 820M2.51,990,000
Toshiba C50T-BIntel Core i54100015.6"Intel HD2.21,999,000
HP Pavilion 15-p209neIntel Core i56100015.6"GeForce 840M2.31,999,000
HP Pavilion 15-p208neIntel Core i56100015.6"GeForce 840M2.31,999,000
HP Pavilion 15-p207neIntel Core i56100015.6"GeForce 840M2.32,000,000
HP Pavilion 15-p210neIntel Core i56100015.6"GeForce 840M2.32,010,000
HP Pavilion P113Intel Core i76100015.6"GeForce 840M2.32,035,000
Dell Inspiron 3443Intel Core i5450014.0"GeForce 820M2.12,040,000
HP ProBook 450 G2Intel Core i58100015.6"ATI M2552.12,040,000
HP Pavilion 15-r263Intel Core i78100015.6"GeForce 820M2.52,060,000
Lenovo Essential G5080 i7Intel Core i78100015.6"ATI M2302.52,060,000
ASUS X555LP i5Intel Core i54100015.6"ATI M2302.32,060,000
ASUS ASUSPRO ESSENTIAL P2520LJIntel Core i54100015.6"GeForce 920M2.42,060,000
ASUS X455LDIntel Core i54100014.0"GeForce 820M2.22,065,000
HP Pavilion 15-p209neIntel Core i58100015.6"GeForce 840M2.32,080,000
HP Pavilion 15-p208neIntel Core i58100015.6"GeForce 840M2.32,080,000
Dell Inspiron 3542 i5Intel Core i56100015.6"GeForce 820M2.12,090,000
HP Pavilion 15-p207neIntel Core i58100015.6"GeForce 840M2.32,090,000
ASUS X555LI i5Intel Core i54100015.6"ATI M3202.32,090,000
Dell Inspiron 3542 i5Intel Core i58100015.6"GeForce 820M2.12,100,000
HP Pavilion 15-p210neIntel Core i58100015.6"GeForce 840M2.32,110,000
Dell 5548 i5Intel Core i5450015.6"ATI M2702.42,120,000
VAIO Fit 15E SVF15213CXIntel Core i3450015.6"Intel HD2.72,120,000
Acer Aspire E5-573TG i5Intel Core i56100015.6"GeForce 940M2.42,120,000
Lenovo IdeaPad Z5070 i5Intel Core i56100015.6"GeForce 840M2.62,140,000
ASUS X455LDIntel Core i56100014.0"GeForce 820M2.22,140,000
Toshiba C50T-BIntel Core i58100015.6"Intel HD2.22,150,000
Acer Aspire E5-573TG i5Intel Core i58100015.6"GeForce 940M2.42,160,000
ASUS X555LP i5Intel Core i58100015.6"ATI M2302.32,160,000
ASUS X555LI i5Intel Core i56100015.6"ATI M3202.32,170,000
Dell Vostro 5470 i5Intel Core i5450014.1"GeForce 740M1.72,180,000

لپ‌تاپ با قیمت بیشتر از ۲.۲۰۰.۰۰۰ تومان

مدلپردازندهرمهارداندازهگرافیکوزنقیمت
ASUS K555LD i5Intel Core i56100015.6"GeForce 820M2.32,210,000
Toshiba Satellite S50-B-127Intel Core i58100015.6"ATI M2602.12,220,000
ASUS VivoBook V500CAIntel Core i7850015.6"Intel HD2.12,230,000
Dell Inspiron 5558 i5Intel Core i58100015.6"GeForce 920M2.42,239,000
Lenovo Flex 2 NEWIntel Core i56100015.6"GeForce 840M2.32,270,000
ASUS K555LJ i5Intel Core i56100015.6"GeForce 920M2.32,270,000
Lenovo Z5170Intel Core i58100015.6"ATI M3752.52,280,000
ASUS K555LD i5Intel Core i58100015.6"GeForce 820M2.32,290,000
HP ProBook 450 G2Intel Core i78100015.6"ATI M2552.12,350,000
Toshiba L50t-BIntel Core i5450015.6"ATI M2602.32,380,000
Toshiba P50 i5Intel Core i5450015.6"ATI M2652.32,450,000
Toshiba Satellite L50-B-126Intel Core i7475015.6"ATI M2602.32,460,000
Dell Inspiron 5537 i7Intel Core i78100015.6"ATI 8850M2.32,470,000
ASUS X555LJ i7Intel Core i76100015.6"GeForce 920M2.32,490,000
HP Pavilion 15-p214neIntel Core i78100015.6"GeForce 840M2.32,499,000
HP Pavilion 15-p211neIntel Core i78100015.6"GeForce 840M2.32,499,000
Toshiba L50t-BIntel Core i54100015.6"ATI M2602.32,550,000
ASUS X555LJ i7Intel Core i78100015.6"GeForce 920M2.32,570,000
Toshiba P50 i5Intel Core i5850015.6"ATI M2652.32,580,000
Acer Aspire E5-573TG i7Intel Core i78100015.6"GeForce 940M2.42,620,000
ASUS X555LIIntel Core i76100015.6"ATI M3202.32,630,000
Lenovo IdeaPad Z5070 i7Intel Core i78100015.6"GeForce 840M2.52,670,000
Dell Inspiron 5558 i7Intel Core i78100015.6"GeForce 920M2.42,699,000
Toshiba Satellite S50-B-11JIntel Core i78100015.6"ATI M2602.22,700,000
Toshiba Tecra Z50Intel Core i5850015.6"Intel HD1.82,710,000
ASUS K555LF i7Intel Core i76100015.6"GeForce 930M2.32,750,000
Dell Inspiron 7347Intel Core i3450013.0"Intel HD1.72,770,000
Lenovo Z5170Intel Core i78100015.6"ATI M3752.52,770,000
Lenovo Flex 2Intel Core i78100015.6"GeForce 840M2.32,810,000
ASUS K555LF i7Intel Core i78100015.6"GeForce 930M2.32,830,000
HP ENVY 15-k008neIntel Core i781000+815.6"GeForce 850M2.32,840,000
Toshiba Tecra Z50Intel Core i58100015.6"Intel HD1.82,860,000
Toshiba C55-CIntel Core i78100015.6"GeForce 930M2.22,880,000
ASUS TP550LD i7Intel Core i76100015.6"GeForce 840M2.62,910,000
Lenovo Z5070 i7Intel Core i716100015.6"GeForce 840M2.52,985,000
Lenovo Yoga 2 13Intel Core i54128SSD13.6"Intel HD1.52,990,000
Lenovo Ideapad Z5170Intel Core i716100015.6"ATI M3752.33,010,000
ASUS X751LJIntel Core i78100017.0"GeForce 920M2.83,140,000
Lenovo ThinkPad S440 i5Intel Core i5450014.0"ATI 8670M23,250,000
ASUS ZENBOOK UX305FIntel Core5Y108256SSD13.3"Intel HD1.23,390,000
ASUS K550JXIntel Core i78100015.6"GeForce 950M2.43,585,000
Dell Latitude E6440Intel Core i5450014.0"Intel HD2.33,999,000
MacBook Pro MF839 RetinaIntel Core i58128SSD13.0"Intel HD1.64,020,000
Lenovo Y5070 NEWIntel Core i7161000+815.6"GeForce 960M2.44,040,000
Lenovo Yoga 2 ProIntel Core i74128SSD13.3"Intel HD1.64,220,000
Lenovo ThinkPad HelixIntel Core i78256SSD11.6"Intel HD1.84,230,000
Lenovo Y5070 NEWIntel Core i78512SSD15.6"GeForce 860M2.44,380,000
ASUS UX303LBIntel Core i78100013.3"GeForce 940M1.54,399,000
ASUS G550JXIntel Core i716200015.6"GeForce 950M2.64,590,000
Dell Latitude E7240Intel Core i58128SSD12.5"Intel HD1.44,649,000
Asus Zenbook UX301LIntel Core i78256SSD13.0"Intel HD1.44,680,000
Lenovo Y5070 NEWIntel Core i716512SSD15.6"GeForce 860M2.44,810,000
MacBook Pro MF840 RetinaIntel Core i58256SSD13.0"Intel HD1.64,880,000
ASUS G551JWIntel Core i7161000+12815.6"GeForce 960M2.74,880,000
MSI GS60 Ghost ProIntel Core i7161000+12815.6"GeForce 860M1.964,960,000
ASUS N501JWIntel Core i7121000+12815.6"GeForce 960M2.24,990,000
Lenovo Yoga 3 Pro 13Intel Core5Y708256SSD13.0"Intel HD1.15,070,000
Asus Zenbook UX301LA - AIntel Core i78512SSD13.0"Intel HD1.45,380,000
ASUS G501JWIntel Core i7161000+12815.6"GeForce 960M2.15,560,000
Lenovo Yoga 3 ProIntel Core5Y708512SSD13.0"Intel HD2.35,650,000
MacBook Pro MF841 RetinaIntel Core i58512SSD13.0"Intel HD1.575,720,000
MacBook Pro Retina MJLQ2Intel Core i716256SSD15.4"Intel HD2.25,770,000
MSI GS70 StealthIntel Core i7161000+12817.3"GeForce 970M2.666,370,000
MSI GS60 GoldIntel Core i7161000+12815.6"GeForce 970M1.966,370,000

قیمت‌ها از طریق کیمیا آنلاین تهیه می‌شوند.

۸۸۸ دیدگاه‌ها

 1. ببخشید ایسوس رو اشتباه نوشتم

 2. سلام ببخشید لپ تاپ آیید رم ۸گرافیک ۴هارد ۱ترا و سی پی یو ۵th به یا اچ پی همین سیستم خواهشا سریع جوابمو بدید عجله دارم

 3. واقعا ممنون میشم وقتی بنویسید سی پی یو i7 بنویسید چه نوعش هست؟

 4. سلام،لپ تاپی میخوام که با برنامه های اتوکد وcivil3d ولند سازگاری داشته باشه

 5. محمدباقر باقری پور

  سلام لپ تاپ با مشخصات زیر میخوام.

  Acer Aspire V5-561G i5 Intel Core i5 ۸ ۱۰۰۰ ۱۵.۶″ ATI M265 ۲.۵ ۱,۸۷۰,۰۰۰

  قیمت امروز
  تشکر

 6. سلام
  من یه لپ تاپ میخوام با مشخصات زیر ک زیر ۳میلیون باشه:
  رم:+۸
  گرافیک:۴ gforce
  سری ۸۰۰یا۹۰۰
  Cpu:core i7
  هارد: +۱

  ممنون

  • یه سر بزن به فروشگاه اینترنتی روژسا، من خودم یه لپ تاپ HP Zbook ازشون گرفتم حدود نصف قیمت تهران بود اولش باورم نمیشد،به خاطر همین حضوری خرید کردم، بعدش فهمیدم خیلی خفنه کارشون.

  • سلام داداشم من در شهرستان جوانرود استان کرمانشاه هستم قیمت ها اینجا ارزونه مشخصات لب تاپ شما که گفتید اینجا ۲۳۰۰شروع میشه تا ۲۷۰۰دارای رم۸.۱۶و گرافیک۴و سی پی یو کورای سون و هارد۱ ترا و رزولوشن فول اچ دی و دارای قفل امنیتی fingerprintو خیلی چیزهای دیگه اگه مایل به خرید هستید توسیه میکنم اینجا خریرداری کنی

   با تشکر

 7. سلام خسته نباشید ببخشید یه سوال داشتم

  لب تاپ ایسوز
  رم ۸ گیگ
  گرافیک ۳ گیگ
  هارد ۲ ترابایت
  سی پی یو a12 سرعت ۸۸۰۰

  قیمتش چقدره ممنون

 8. با سلام . لب تاپ آک برای فروش . ( خواهرم از ترکیه برام هدیه تولد فرستاده خودم یکی دارم میخوام بجا این یکی گوشی اپل ۶ بگیرم

  مشخصات HP 355 New AMD A4 RAM8 ۱۰۰۰ SIZE 15.6″ ATI M240 VAZN:2.4 QEYMAT : 1,480,000
  ۰۹۳۳۵۹۵۳۹۸۱ تلفن

 9. با سلام

  لپ تاپ مدل رم ۱۶ و core i7 تا سقف ۳ میلیون چه مدلی داریم؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*